*eiti_prie_turinio*

Socialinių įgūdžių

Socialinių įgūdžių ugdymo programa skirta mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo individualizuotą programą ir turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimų. 
Socialinių įgūdžių ugdymo programa yra vykdoma 3 metus, bet ne ilgiau nei asmeniui sukaks 21 metai. Ugdymas vyksta pagal veiklas.

Grįžti atgal