*eiti_prie_turinio*

Ugdymas karjerai

Profesinio orientavimo tikslas – padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamiausias švietimo ir užimtumo galimybes, aktyviai kurti savo karjerą.

Įgyvendinant profesinio orientavimo tikslą:

- vykdomi tyrimai, pokalbiai, diskusijos;

- rengiami susitikimai ir konferencijos;

- organizuojamos išvykos į mokymo įstaigas (profesines mokyklas, kolegijas, universitetus) ir parodas;

- renkama ir kaupiama naudinga informacija karjeros ugdymui.

Naudingos nuorodos

Atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema
Atvira informavimo ir konsultavimo sistema

Orientavimas karjerai Europoje ir Lietuvoje
http://www.euroguidance.lt/

Profesijos pasirinkimo klausimais konsultuoja socialinė pedagogė Agnė Borcovienė

El. p. agne.borcoviene@lasuc.lt

Grįžti atgal