*eiti_prie_turinio*

Kompetencijų tobulinimas

2022 m. gruodžio 21 d. įstaiga akredituota ir turi institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą pažymą. LASUC Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai konsultuoja šalies BU mokyklose besimokančius sutrikusios regos mokinius ir jų tėvus, mokytojus, organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklų vadovams bei juos konsultuoja. LASUC Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistai konsultuoja visos šalies įvairiapusių raidos sutrikimų turinčius vaikus, jų tėvus, organizuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo renginius.  LASUC įgyvendina Europos solidarumo korpuso programą ir priima savanorius ilgalaikei veiklai, sudaro sąlygas aukštųjų mokyklų studentams atlikti mokomąją praktiką.

Akredituotos programos

Programa „Tiflopedagogikos kvalifikacijos tobulinimo programa"

Programa „Pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos I pakopos įgyvendinimas mokykloje"

Programa „Įvairiapusį raidos sutrikimą turinčių vaikų ugdymas: iššūkiai ir galimybės"

Programa „Ugdymo organizavimo principai mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų"

Grįžti atgal