*eiti_prie_turinio*

Konsultavimas

 

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyrius

Bendradarbiavimas su šalies pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, įvertinant vaikų (mokinių) specialiuosius poreikius dėl regos sutrikimo.


Tiflopedagoginė pagalba pratybų ir/ar konsultacijų forma šalies sutrikusios regos vaikams (mokiniams) teikiama nuo 0 iki 21 metų.


Švietimo informacinės pagalbos teikimas sutrikusios regos mokinių tėvams ir mokytojams; prireikus atvyksta mobili specialistų komanda.

Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas pedagogams.


Tėvų švietimo programų įgyvendinimas.

Metodinės medžiagos rengimas. Rekomendacijos ugdymo, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo ir ugdymosi aplinkos pritaikymo klausimais.

Teikiamos pagalbos žemėlapis 2023

Grįžti atgal