*eiti_prie_turinio*

Ugdymas

2023–2024 ir 2024–2025 m.m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro 2023-2024 m. m. ugdymo planas 

 

Grįžti atgal