*eiti_prie_turinio*

Neformalus švietimas

Ikimokyklinio ugdymo ir socializacijos skyrius organizuoja ir vykdo saviraiškos poreikius tenkinančią ir formalųjį ugdymą papildančią mokinių laisvalaikio veiklą, organizuoja mokinių apgyvendinimą bendrabutyje bei jų maitinimą.

Popamokinė mokinių veikla:

Pamokų ruoša klasėse

Užklasinio skaitymo užsiėmimai

Klasės valandėlės

Projektinė veikla, renginiai

Neformaliojo švietimo būreliai

Išvykos į renginius, parodas, teatrus, koncertus ir kt.

Savitvarka, savanoriška veikla

Organizuotas laisvalaikis

Laisvalaikis pagal pomėgius

Tradiciniai LASUC renginiai:

Mokslo ir žinių diena (Rugsėjo 1-oji)

Baltosios lazdelės diena (Spalio 15-oji)

Kalėdinė vakaronė

Šimtadienio šventė

Užgavėnės

Paskutinio skambučio šventė

Grįžti atgal