*eiti_prie_turinio*

Mokiniams

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS

Mokiniai į LASUC priimami visus metus.

Mokiniai iki 16 metų priimami gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, o vyresni nei 16 metų – jų pačių prašymu.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras priima mokinius, kuriems nustatyta:
• Vidutinė silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,3-0,1 (30-10 procentų);
• Žymi silpnaregystė (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,1-0,05 (10-5 procentai);
• Aklumas su regėjimo likučiu (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,04-0,01 (4–1 procentas);
• Praktiškas ar visiškas aklumas (regėjimo aštrumas geriau matančia akimi su korekcija 0,01-1 šviesos, tamsos skyrimas);
• Kurčneregystė;
• Kompleksinė negalia, kurios derinyje yra vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas, visiškas aklumas ar kurčneregystė.

Reikalingi dokumentai:
• Prašymas mokytis (pildomas vietoje);   

• Gydytojo oftalmologo asmens regėjimo būklės įvertinimas (tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus);

• Pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažyma dėl nustatytų didelių  ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

• Vaiko gimimo liudijimas;

• Dokumentai apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą (išskyrus parengiamąją klasę).

Prašymo forma tėvams (globėjams, rūpintojams)

Prašymo forma mokiniui

Kviečiame mokytis (informacinis lankstinukas) 

Mokinių elgesio taisyklės

LASUC smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos centre tvarkos aprašo pakeitimai

Mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Grįžti atgal