*eiti_prie_turinio*

Egzaminai

LASUC besimokantys mokiniai dalyvauja ŠMSM numatytuose NMPP, PUPP bei TP pasiekimų patikrinimuose ir laiko valstybinius brandos egzaminus

Grįžti atgal