*eiti_prie_turinio*

Pradinis

   

Pradinio ugdymo paskirtis – sudaryti sąlygas vaikui įgyti dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, elementarų raštingumą bei padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą. Centro pradinių klasių mokiniams mokymosi laikas pailgintas vieneriais mokslo metais (yra parengiamoji klasė P) dėl specialiųjų ugdymosi poreikių.

  

2 ir 4 klasių mokiniai dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Mokinių pasiekimų rezultatai neįskaičiuojami į ugdymo laikotarpio (pusmečio) įvertinimą.

Grįžti atgal