*eiti_prie_turinio*

Vertybės

Atvirumas – kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms ir naujovėms, dialogui ir bendradarbiavimui, tobulėjimui.
Kūrybiškumas – idėjų generavimas ir jų įgyvendinimas, saviraiškos tenkinimas, ugdymo veiklų įvairovė.
Bendruomeniškumas – tradicijų puoselėjimas ir naujų kūrimas, kolegialus bendradarbiavimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) įsitraukimas.
Atsakomybė – už savo veiklą ir mokymo(si) rezultatus, tobulėjimą, moralumą, aktyvų rūpinimąsi ne tik savimi, bet ir aplinka, bendruomene, šalimi.

Grįžti atgal