*eiti_prie_turinio*

Apgyvendinimas

Gimnazijoje besimokantys ir ne Vilniuje gyvenantys mokiniai turi teisę gyventi LASUC bendrabutyje. Su bendrabutyje pageidaujančiu gyventi mokiniu ar jo tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma sutartis. Bendrabučio kambariuose gyvena po 1–3 bendraklasius ar panašaus amžiaus mokinius. Gyvenantiems bendrabutyje mokiniams įrengtos laisvalaikio erdvės: žaidimų, televizijos, kompiuterių, sporto (treniruoklių), šoudauno, meno terapijos kambariai, virtuvėlės.

Mokiniai, gyvenantys LASUC bendrabutyje, turi laikytis Bendrabučio vidaus taisyklių.

Mokiniai LASUC bendrabutyje apgyvendinami pagal Mokinių priėmimo į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendrabutį tvarkos aprašą.

Mokinių priėmimo į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro bendrabutį tvarkos aprašas

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės

Grįžti atgal