*eiti_prie_turinio*

Centro atstovų vizitas į Šiaulius

Centro atstovų vizitas į Šiaulius

Centro atstovų vizitas į Šiaulius

Gegužės 16 d. LASUC direktorė N. Moskalionienė kartu su Gimnazijos skyriaus vedėja A. Jagminaite, tiflopedagoge J. Jakštiene ir metodininke I. Mickute dalyvavo susitikime su Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro vadovais ir specialistais. Buvo kalbama apie bendras aklų ir silpnaregių vaikų ugdymo tendencijas, tiflopedagogo veiklos svarbą, tarpusavio bendradarbiavimą. Susitikimo metu pastebėta, kad problemos panašios: nėra  atsakingo (mokyklų, tėvų) požiūrio į aklų ir silpnaregių vaikų ugdymą, trūksta tiflopedagogų, sunku identifikuoti sutrikusios regos vaikus ankstyvajame amžiuje. Siekiant glaudaus bendradarbiavimo tarp įstaigų, Šiaulių miesto vaikai buvo pakviesti į mūsų Centro organizuojamą vasaros stovyklą bei tradicines konsultacines dienas.

Šiaulių miesto pedagoginėje psichologinėje tarnyboje susitikimo metu kalbėta apie sutrikusios regos vaikų vertinimą, išvadų teikimą ir tolesnį vaiko stebėjimą bei pagalbą jam. Numatytas bendradarbiavimas ir tarnybos specialistų atvykimas į Centrą tobulinimosi tikslais.

Iki mokslo metų pabaigos dar numatyti susitikimais su Panevėžio, Klaipėdos, Kauno atsakingų įstaigų vadovais ir specialistais.

 

Grįžti atgal