*eiti_prie_turinio*

Centro atstovų vizitas į Klaipėdą

Centro atstovų vizitas į Klaipėdą

Centro atstovų vizitas į Klaipėdą

2024 m. birželio 6-7 dienomis Klaipėdos regos ugdymo centras organizavo metodinį renginį „Kūrybiški pedagogų sprendimai, didinant visavertį mokinių turinčių regos negalią dalyvavimą ugdyme“.

Į renginį vyko LASUC direktorė N. Moskalionienė, Gimnazijos skyriaus vedėja A. Jagminaitė, tiflopedagogės I. Žvirblė ir J. Jakštienė bei metodininkė I. Mickutė. Renginyje dalyvavo šalies regos ugdymo centrų vadovai ir specialistai. Klaipėdos regos ugdymo centro direktorė L. Glaveckienė priminė įstaigos tiek pavadinimo, tiek veiklos transformaciją – šiuo metu tai ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei suaugusiųjų ugdymo centras. Centro švietimo pagalbos specialistai, tiflopedagogai teikia pagalbą Klaipėdos miesto ir rajono sutrikusios regos mokiniams. Pažymėtina, kad Centre atliekamos ortoptinės procedūros, padedančios atstatyti regos funkcijas. Kiekvienų metų birželio mėnesį Centras organizuoja vasaros stovyklą. Šiais metais vyks tarptautinė aklų ir silpnaregių mokinių stovykla „Pažinimo stebuklas 2024“, sutrauksianti virš 100 dalyvių (kartu su lydinčiaisiais asmenimis). Daug praktinių priemonių ir idėjų, įžvalgų pateikė šio Centro pedagogai ir specialistai. LASUC direktorė N. Moskalionienė pristatė šalies sutrikusios regos mokinių įtraukties galimybes ir planus, pasidžiaugė tarpinstituciniu bendradarbiavimu. Kitų centrų vadovai pasidalino savo patirtimis ir nuolat kylančiais iššūkiai, kas rodo, kad turime būti pasiruošę visokioms situacijoms. 

Klaipėdos miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotojas V. Karvelis pakvietė aktyviai diskusijai, pažymėdamas, kad kiekvienas sutrikusios regos atvejis labai individualus ir tik bendro darbo dėka šie vaikai/mokiniai ir jų tėvai nelieka nepastebėti, neįvertinti. Tarnyba atsinaujinusi išore bei siekia naujovių darbo ir poilsio darnos paieškose. Maloniai nustebino įrengtas vidinis kiemelis su tekančiu vandeniu, akmenėliais ir poilsiu muzikos kampelyje. 

Klaipėdos rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje daug klausimų kilo dėl vaikų/mokinių pedagoginio regos vertinimo, dėl išvadose pateikiamų formuluočių. Buvo kalbėta apie mokyklų Vaiko geros komisijos svarbą, nustatant kokios pagalbos reikia mokiniui čia ir dabar, bei kaip ta pagalba gali kisti. Buvo diskutuojama dėl mažų vaikų pažinimo ir ryšio su tėvai užmezgimo. Tiflopedagogės I. Žvirblė ir J. Jakštienė susitiko su Gargždų „Minijos“ progimnazijoje besimokančiu silpnaregiu mokiniu, jo tėvais, mokyklos specialistais. Vyko konsultacija dėl pagalbos, priemonių ir aplinkos pritaikymo šiam mokiniui. 

Rudenį LASUC direktorė ir specialistai planuoja daugiau susitikimų su šalies mokyklomis ir pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis. 

 

Grįžti atgal