*eiti_prie_turinio*

Laisvos darbo vietos

Specialusis/-ioji pedagogas/-ė

Darbo aprašymas:

 • atlikti pedagoginį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų (mokinių) pedagoginį vertinimą, nustatyti mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą;
 • bendradarbiaujant su įstaigos pedagoginiais darbuotojais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) numatyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, aptarti vaiko (mokinio) padarytą pažangą;
 • padėti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (mokiniams) įsisavinti ugdymo turinį, lavinti jų sutrikusias funkcijas, parinkti efektyvias mokymo priemonės ir metodus, atsižvelgiant į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio individualius gebėjimus, mokymosi ypatumus ir ugdymo turinį;
 • bendradarbiauti su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, teikti tarnyboms dokumentus, susijusius su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų (mokinių) įvertinimu ir ugdymu;
 • vykdyti kitas funkcijas.

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo profesinę kvalifikaciją;
 • gebėti atlikti pedagoginį specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų (mokinių) pedagoginį vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atlikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą;
 • išmanyti pritaikomų ir individualizuotų programų rengimo principus;
 • išmanyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų (mokinių) ugdymo metodus, gebėti juos taikyti padedant specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams (mokiniams) įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
 • gebėti bendradarbiauti su pedagoginiais darbuotojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi).

Siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį pilnu etatu;
 • Vilniečio kortelę;
 • galimybes dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimosi mokymuose;
 • pozityvią darbo atmosferą.

Atlyginimas (bruto):

 • darbo užmokestis priklausys nuo turimos pedagoginio darbo patirties bei kvalifikacinės kategorijos.

Kontaktinė informacija:

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentus teikti el. paštu: rastine@lasuc.lt

Detalesnė informacija teikiama telefonu +37060478405

 

Logopedas/-ė

Darbo aprašymas:

 • vertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, atsirandančius dėl regos sutrikimo, nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • bendradarbiauti su pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis: suderinti kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių sąrašus, pateikti kitus dokumentus, susijusius su mokinių kalbos ir komunikacijos sutrikimais;
 • bendradarbiaujant su pedagoginiais darbuotojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) numatyti logopedinės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus, metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius bei galimybes;
 • sudaryti individualias, grupines kalbos ir komunikacijos ugdymo programas, teikti jas Vaiko gerovės komisijai;
 • padėti pedagoginiams darbuotojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta logopedo pagalba, ugdymo programas, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją;
 • gebėti įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • išmanyti mokinių, turinčių regos ir kalbos bei komunikacijos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti šalinant šių mokinių kalbos sutrikimus;
 • gebėti bendradarbiauti su pedagoginiais darbuotojais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi).

Siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį pilnu etatu;
 • vilniečio kortelę;
 • galimybes dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimosi mokymuose;
 • pozityvią darbo atmosferą.

Atlyginimas (bruto):

 • darbo užmokestis priklausys nuo turimos pedagoginio darbo patirties bei kvalifikacinės kategorijos.

Kontaktinė informacija:

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentus teikti el. paštu: rastine@lasuc.lt

Detalesnė informacija teikiama telefonu +37060478405

 

Informacinių technologijų mokytojas/-a

Darbo aprašymas:

 • Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. reikalingas IT mokytojas, neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar pedagoginis išsilavinimas, informacinių technologijų mokytojo kvalifikacija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais;
 • pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi).

Siūlome:

 • 7 kontaktines valandas per savaitę dirbti nedidelėse klasėse su 5 – 10 klasių mokiniais;
 • vilniečio kortelę;
 • galimybes dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimosi mokymuose;
 • pozityvią darbo atmosferą.

Atlyginimas (bruto):

 • darbo užmokestis priklausys nuo turimos pedagoginio darbo patirties bei mokytojo kvalifikacinės kategorijos.

Kontaktinė informacija:

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentus teikti el. paštu: rastine@lasuc.lt

Detalesnė informacija teikiama telefonu +37060478405

 

Matematikos mokytojas/-a

Darbo aprašymas:

 • nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. reikalingas matematikos mokytojas, terminuota darbo sutartis (2024-09-01 – 2024-12-31).

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar pedagoginis išsilavinimas, matematikos mokytojo kvalifikacija;
 • mokėti naudotis, taikyti informacines ir komunikacines technologijas;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais;
 • pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi).

Siūlome:

 • pilną etatą nedidelėse klasėse;
 • vilniečio kortelę;
 • galimybes dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimosi mokymuose;
 • pozityvią darbo atmosferą.

Atlyginimas (bruto):

 • darbo užmokestis priklausys nuo turimos pedagoginio darbo patirties bei mokytojo kvalifikacinės kategorijos.

Kontaktinė informacija:

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentus teikti el. paštu: rastine@lasuc.lt

Detalesnė informacija teikiama telefonu +37060478405

 

Muzikos mokytojas/-a

Darbo aprašymas:

 • Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. reikalingas muzikos mokytojas/-a, neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar pedagoginis išsilavinimas, muzikos mokytojo kvalifikacija;
 • puikūs bendravimo įgūdžiai su mokiniais bei tėvais;
 • pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi).

Siūlome:

 • darbą nedidelėse klasėse;
 • vilniečio kortelę;
 • galimybes dalyvauti kvalifikacijos kėlimo ir profesinio tobulinimosi mokymuose;
 • pozityvią darbo atmosferą.

Adresas:

 • Ateities g. 44, Vilnius

Atlyginimas (bruto):

 • darbo užmokestis priklausys nuo turimos pedagoginio darbo patirties bei mokytojo kvalifikacinės kategorijos.

Kontaktinė informacija:

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentus teikti el. paštu: rastine@lasuc.lt

Detalesnė informacija teikiama telefonu +37060478405

 

Sutrikusios regos vaikų konsultavimo skyriaus vedėjas/-a

1 etatas, 40 val. per savaitę, neterminuota sutartis

Pareigybės funcijos ir reikalavimai

Pareigybės ir funkcijų aprašymas

Dokumentus teikti: Valstybės tarnybos portalas

Atlyginimas:  pareigybinės algos koeficientas 1,5529 – 1,7059 

Detalesnė informacija teikiama telefonu +37060478405

 

Direktoriaus pavaduotojas/-a ūkiui

1 etatas, 40 val. per savaitę, neterminuota sutartis

Pareigybės funcijos ir reikalavimai

Pareigybės ir funkcijų aprašymas

Dokumentus teikti: Valstybės tarnybos portalas

Atlyginimas: pareigybei nustatytas pareiginės algos koeficientas: 1,04 – 2,16  

Detalesnė informacija teikiama telefonu +37060478405

 

Projektų vadovas

0,5 etatu, 20 val. per savaitę

Pagrindinės funkcijos: 

 • Rengti projektus, atitinkančius LASUC strateginius ir veiklos tikslus, juos administruoti, tvarkyti projektų dokumentaciją, teikti paraiškas institucijoms, fondams, agentūroms, organizuoti projektinių veiklų įgyvendinimą ir kt.

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis. Labai gerai dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų rengimo programa ir kt.
 • mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų darbuotojų veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turėti puikius bendravimo ir derybų įgūdžius, loginį mąstymą, gebėti įvertinti projekto rizikos lygį.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti:

 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi);
 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas.

Atlyginimas 800 – 1000 eurų (bruto). 

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu  rastine@lasuc.lt

Detalesnė informacija teikiama telefonu +37060478405

 

KARJEROS SPECIALISTAS

0,5 etato (18 val. per savaitę)

Pagrindinės funkcijos: 

 • Planuoti ir teikti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams. 

Reikalavimai:

 • bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
 • pedagogo kvalifikacija arba išklausytas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
 • ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pradžios išklausyta kvalifikacijos tobulinimo programa, įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25  d. įsakymu Nr.  V-617 patvirtinto Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priedą, jeigu iki darbo karjeros specialistu pradžios turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu, arba studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulio (-ių), susijusio (-ių) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu;
 • būti susipažinus su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėjimas naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu;
 • gebėjimas analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas;
 • geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti:

 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi);
 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas.

Siūlome: atlyginimas 800 – 1000 eurų (bruto). 

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu  rastine@lasuc.lt

Detalesnė informacija teikiama telefonu +37060478405

Grįžti atgal