*eiti_prie_turinio*

Laisvos darbo vietos

KARJEROS SPECIALISTAS

0,5 etato (18 val. per savaitę)

Pagrindinės funkcijos: 

Planuoti ir teikti ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams. 

Reikalavimai:

 • bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
 • pedagogo kvalifikacija arba išklausytas pedagoginių ir psichologinių žinių kursas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
 • ne vėliau kaip per vienerius metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pradžios išklausyta kvalifikacijos tobulinimo programa, įgyvendinama pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 25  d. įsakymu Nr.  V-617 patvirtinto Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priedą, jeigu iki darbo karjeros specialistu pradžios turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir konsultavimu, arba studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų kreditų apimties modulio (-ių), susijusio (-ių) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu;
 • būti susipažinus su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • gebėjimas naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu;
 • gebėjimas analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas;
 • geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti:

 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi);
 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas.

Siūlome: atlyginimas 800 – 1000 eurų (bruto). 

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu  rastine@lasuc.lt

Informacija teikiama telefonu:  +370 679 87400 bei  el.paštu jurate.maskoliuniene@lasuc.lt

 

 

PROJEKTŲ VADOVAS

0,5 etato (20 val. per savaitę)

Pagrindinės funkcijos: 

Rengti projektus, atitinkančius LASUC strateginius ir veiklos tikslus, juos administruoti, tvarkyti projektų dokumentaciją, teikti paraiškas institucijoms, fondams, agentūroms, organizuoti projektinių veiklų įgyvendinimą ir kt.

Reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygmeniu;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis. Labai gerai dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų rengimo programa ir kt.

mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų darbuotojų veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

 • turėti puikius bendravimo ir derybų įgūdžius, loginį mąstymą, gebėti įvertinti projekto rizikos lygį.

Pageidaujantys dalyvauti atrankoje turi pateikti:

 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas (jeigu turi);
 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas.

Siūlome: atlyginimas 800 – 1000 eurų (bruto). 

Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas prašytume pateikti el. paštu  rastine@lasuc.lt

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. +37060478405

 

 

KIEMSARGIS

1 etatas (40 val. per savaitę)

Pagrindinės funkcijos: 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro teritorijos tvarkymas.

Reikalavimai:

Kiemsargio pareigybei netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

Siūlome: atlyginimas Minimali mėnesinė alga (MMA)

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis tel. +37060478405

Grįžti atgal